Since 1919

Verantwoord Ondernemen

Oegema Transport Dedemsvaart B.V. is een bedrijf met een visie, een doel en een maatschappelijke voorbeeld functie in de regio Dedemsvaart.
We doen er dan ook alles aan om zo verantwoordelijk en bewust te ondernemen als mogelijk.
Of het nu om het Milieu gaat of om de lokale bevolking en samenleving, wij zetten ons beste beentje voor.

Ons MVO beleid vind u hier

Duurzaam rijden

We zijn een innovatief bedrijf en passen graag de nieuwste technologieën toe, zeker ook wanneer het gaat om duurzaamheid. Nagenoeg al onze vrachtwagens beschikken over Euro 5 motoren en een zeer groot deel zelfs al over Euro 6 motoren. Ook de rijstijl van onze chauffeurs en het brandstofverbruik houden we zeer nauwlettend in de gaten. Chauffeurs worden getraind volgens ‘het nieuwe rijden’ om zo een laag brandstofgebruik te stimuleren. De afvoer van oliën, vetten en andere afvalstoffen vindt op een verantwoorde manier plaats. Zelfs het wassen van trucks gebeurt op een vloeistofdichte ondergrond, waarbij het afvalslib speciaal wordt afgevoerd.

Wij beschikken over een full electric truck, die we opladen met groene stroom van onze zonnepanelen. De komende jaren zullen we jaarlijks meerdere elektrische trucks aanschaffen. Het opladen ervan doen we eveneens met groene stroom van zonnepanelen. Ook volgen we nauwlettend de ontwikkelingen rondom de productie van H2 gas als brandstof voor verbrandingsmotoren. Mogelijk kan ons overschot aan stroom in de toekomst hiervoor worden aangewend.

Bedrijfsvoering

Tegelijk met onze vrachtwagens, verduurzamen we ook onze bedrijfsvoering. Zo wordt al ons afval gesorteerd verzameld, gebruiken we uitsluitend LED-verlichting en werken we zoveel mogelijk papierloos. Ons garagebedrijf wordt volledig met behulp van een aardwarmte-systeem verwarmd en gekoeld. Op het dak van ons bedrijf liggen 8500 zonnepanelen, waarmee we onszelf volledig van elektriciteit voorzien. Het overschot dat we opwekken kunnen we binnenkort in accu’s opslaan zodat we dit kunnen gebruiken voor het opladen van elektrische trucks.

Positionering in de samenleving

Oegema Transport bekleedt een duidelijke, herkenbare positie in de directe omgeving. Ons bedrijf is de afgelopen 20 jaar sterk gegroeid en profileert zich mede daardoor steeds krachtiger. Nationaal behoren we tot de grotere transportbedrijven. We hebben ons de afgelopen jaren gespecialiseerd op een aantal terreinen en staan bekend als een degelijk, kwalitatief goed presterend bedrijf dat betrouwbaar en flexibel is. Met 700 medewerkers zijn we een relatief grote werkgever in de regio.

Open Bedrijven Dag

Graag laten we anderen kennismaken met ons bedrijf en onze bedrijfsvoering. Eens per twee of drie jaar nemen wij deel aan de Open Bedrijven Dag die plaatselijk wordt georganiseerd. Op zo’n dag mogen we enkele duizenden bezoekers verwelkomen. Door het jaar heen nodigen wij eveneens kleinere groepen (studenten, ondernemers of andere geinteresseerden) uit om ons bedrijf te komen bezichtigen. Met een inkijk in al onze processen krijgen ze een beeld van onze dagelijkse bedrijfsvoering.

'Wie wil dat niet'

Vanuit de plaatselijke industriekring zijn we nauw betrokken geweest bij het project ‘Wie wil dat niet’. Doelstelling was om ondernemers in de regio en daarbuiten te interesseren in het investeren en/of zich vestigen in Dedemsvaart. De laatste jaren focust het project zich eveneens op het aantrekken van werknemers en inwoners naar Dedemsvaart als woon- en werkplaats.

Veilig Verkeer Nederland

Al jaren zijn we aangesloten bij activiteiten van Veilig Verkeer Nederland in onze regio, waarbij schoolkinderen worden onderwezen over de gevaren van de dode hoek in het verkeer en met name in het vrachtverkeer. Daarnaast krijgen we regelmatig bezoek van middelbare schooljeugd met een speciale interesse in techniek en/of logistiek.

Sponsoring

Als ‘groot’ bedrijf en ‘grote’ werkgever worden we zeer regelmatig benaderd met sponsorverzoeken. Het sponsorbeleid is drieledig. Verzoeken van medewerkers worden vaak gehonoreerd, mits het om niet al te grote bedragen gaat. Daarnaast hebben wij een voorkeur voor het ondersteunen van regionale projecten.

Verder sponsoren we graag sportieve aangelegenheden. Zo zijn wij al enige jaren hoofdsponsor van een professioneel BMX-team (Team OEGEMA FIETEN) en steunen we tal van regionale recreatieve sportwedstrijden. Hierbij valt te denken aan De Varia-run, De nek-in-de-drek-mudrun en verschillende voetbaltoernooien in de regio.

Ook wordt al enkele jaren een kerstbijdrage aan goede doelen die door onze medewerkers worden aangedragen, gedaan.