Navigatie
nlendecs

volg mijn palletOegema Transport |

Historie

De historie van Oegema Transport Dedemsvaart B.V.

“De eerste vrachtwagen van Oegema Transport is gekocht in 1931 de aankoopprijs hiervan was 3.000,- guldens. Bij de aanvang van de 2e wereldoorlog had de FA.F.Oegema en zn, 3 vrachtwagens waaronder 1 Chevrolet, deze haalde maar liefst 75 km/h, tenminste wanneer de chauffeur dat ook durfde en de weg het toeliet.

Na de oorlog werd de firma via een zogenaamde huurkoop eigenaar van 3 vrachtwagens dankzij de Marshallhulp en wegens het feit dat ze er voor de oorlog ook drie bezat. In dezen is geen compensatie voor de gestolen paarden (8 stuks) geleverd.

Opa Sibbele kwam in 1942 als firmant van zijn vader en broer in het bedrijf. Voor schilders was geen werk. Het bezit na de oorlog bestond uit: enkele grote gebouwen in de Marktstraat, waarin een café (later kerkzaal), een stalhouderij, koeienstal, stalling voor 8 koetsen en 3 vrachtwagens, stro en hooi en een benzinepomp voor het huis. Verder een oude aanhangwagen, die de Duitsers waarschijnlijk niet konden gebruiken en in geld bezat men samen F 500,-.

Zonder Marshall, goede gezondheid, wilskracht en zegen had de firma geen bestaansrecht verdiend. Men mag gerust stellen, dat Oegema Transport B.V. ook later niet langs de meest makkelijke wegen is gegaan om de huidige mooie positie te bereiken.” – Bert Oegema

1919 tot 1948 Freerk Oegema
1948 tot 1969 Sibbele Oegema
1969 tot 1999 Freerk Oegema en Annie Oegema Bakker
1999 tot heden Sibbele Oegema en Gerlof Oegema

Freerk Oegema komt naar Dedemsvaart

Wie was Freerk Oegema? Freerk Oegema (1883-1949) was afkomstig uit de gemeente Dantumadeel in Friesland. Hij was getrouwd met Trijntje Hietkamp en kwam omstreeks 1909 naar Dedemsvaart. Hier ging hij wonen aan de Nieuwewijk. Hij heeft daar toen het huis van de heer Wellen overgenomen. In het jaar 1919 liet hij daar een wagenschuur bij bouwen: In het handelsregister staat Oegema vermeld als houder van een stalhouderij en sleperij. Een sleperij is een bedrijf voor het slepen van wagens of schepen, meestal met paarden.

Oegema komt in de Marktstraat

In 1925 heeft Freerk Oegema het bovengenoemde tweede grote pand aan de Markstraat overgenomen van Meijerink. Ook aan de Marktstraat had Oegema een stalhouderij; tevens liet hij daarbij in 1932 een wagenloods bouwen door de aannemer R. Lubbers. Het verzoek aan de Burgemeester en Wethouders:

“Ondergetekende, de heer F. Oegema, wonende te Dedemsvaart, Martktstraat, verzoekt beleeft schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders van Avereest voor het bouwen van een houten wagenloods aan de westzijde van zijn perceel aan de Marktstraat te Dedemsvaart.

Febr. 1932

Namens de heer F. Oegema. R. Lubbers.”

Naast de stalhouderij, het café en koffiehuis had Oegema vanaf die tijd daar dus ook een wagenloods. Deze was ook bestemd voor koetsen. Want in de dertiger jaren waren er nog maar weinig auto’s. Met name voor trouw en rouw werd veelal nog gebruik gemaakt van koetsen. Ook de koetsen van de begrafenisvereniging waren gestald, maar ook wel elders. Oegema had ook een transportbedrijf. Later, na de oorlog, ging Oegema over op vrachtvervoer per vrachtauto.De eerste vrachtwagens (aanhanger/opleggers) werden door Sibbele, de zoon van Freerk Oegema, zelf gebouwd.

Sibbele Oegema woonde met zijn gezin eerst aan de Mandenmakersweg, daarna aan de Tuinstraat. Zijn transportbedrijf verhuisde in de jaren vijftig naar de Moerheimstraat 126, waar vroeger Starke zijn stalhouderij had. Vervolgens werd het zich steeds verder uitbreidende transportbedrijf gevestigd aan de Archimedesstraat. De koetsen bleven nog geruime tijd in gebruik bij de begrafenisvereniging en tot in de vijftiger jaren gestald in de wagenloods van Oegema in de Marktstraat. In het woongedeelte van het pand heeft later mevrouw Muller-Oegema met haar dochters gewoond. Het zaalgedeelte kreeg een andere bestemming.

Zaal Oegema

Het café en volkskoffiehuis van voorheen had intussen een andere bestemming gekregen. In april 1940 werd o.a. de jaarvergadering van de Chr. Boeren- en Tuindersbond, afd. Dedemsvaart, in café Oegema gehouden. Verenigingen en clubs maakten steeds meer gebruik van de zaal in het vroegere “verloflokaal”. In de volksmond aangeduid als ‘Zaal Oegema”. Ook jeugdclubs (in 1936 o.a. de gereformeerde jongelingsvereniging “Gideon”) en catechisaties vanuit de Gereformeerde kerk werden gehouden. Deze waren vooral ook bedoeld voor de oudere gemeenteleden van het centrum van het dorp. Vanaf die tijd stond zaal Oegema jaarlijks op de kerkelijke begroting voor zaalhuur. Pas in 1962, na het gereed komen van het jeugdgebouw Antenne in de Wilhelminastraat, maakte de Gereformeerde kerk geen gebruik meer van zaal Oegema. De laatste bestemming van zaal Oegema was een zakelijke. De heer Hans Hoogeveen is in de pand gestart met zijn zaak in herenkleding. Hij heeft destijds het pand verbouwd, zowel het interieur (zaal) als de gevel.

Tenslotte

Zaal Oegema is verleden tijd. Het pand moest uiteindelijk wijken voor de nieuwbouw van de winkels in de Marktstraat.

Dit verhaal komt uit een boek van de Historische vereniging.

Back to top